• ส่วนประกอบยานยนต์

ส่วนประกอบยานยนต์

ให้บริการชิ้นส่วนยานยนต์และเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมและมวลมนุษย์

ส่วนประกอบยานยนต์ ให้บริการชิ้นส่วนยานยนต์และเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมและมวลมนุษย์

ฝ่ายงานชิ้นส่วนยานยนต์กำลังขยายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีวัสดุ ส่วนประกอบ และโมดูลของเราเพื่อการพัฒนาสังคมและมวลมนุษย์
ในส่วนของสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับเรื่องมลพิษเริ่มมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นและการส่งเสริมการประหยัดเชื้อเพลิงก็เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ฝ่ายงานของเราให้บริการส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสแตก Piezo แบบหลายชั้นสำหรับหัวฉีดเชื้อเพลิงเพื่อควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลอย่างละเอียด แกนให้ความร้อนหัวเผาที่มีคุณสมบัติการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วพร้อมลดการใช้พลังงาน และตัวให้ความร้อนสำหรับเซ็นเซอร์ก๊าซออกซิเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนของการประหยัดพลังงาน ฝ่ายงานของเราได้จัดเตรียมส่วนประกอบสำหรับประหยัดพลังงานเช่นตัวจุดระเบิดสำหรับระบบให้ความร้อนห้องโดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับในการลดรอบเดินเบา เพื่อลดเวลาในการปล่อยให้รถบัสหรือรถบรรทุกทำงานที่รอบเดินเบา แต่ยังทำให้ห้องโดยสารอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายชิ้นส่วนยานยนต์ได้ผลิตรีโซเนเตอร์เป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณเวลาสำหรับระบบนำทางของรถยนต์ และระบบเครื่องเสียง และโมดูล Peltier สำหรับทำความเย็นที่นั่งเพื่อป้องกันไม่ให้ที่นั่งแข็ง
ในด้านความปลอดภัย ฝ่ายงานของเรายังผลิตกล้องมองภาพสำหรับดูภาพด้านหลัง ช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้องเซ็นเซอร์สำหรับระบบป้องกันการชน ฝ่ายงานของเรายังใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นี้และขยายธุรกิจไปยังส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากงานด้านยานยนต์อีกด้วยเช่นกัน

เพิ่มเติม (Global)separate window

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
separate window KYOCERA Automotive Components (Global)
   
 
ด้านบนของหน้า