• ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก

ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก

วัสดุ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ขั้นท้ายสุดของ Kyocera ใช้ในอุตสาหกรรมแทบทุกรูปแบบ วัสดุส่วนประกอบของเรายังมีบทบาทสำคัญในสรรสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องใช้ครัวเรือนและเครื่องใช้สำนักงาน ผลิตภัณฑ์ประมวลผลข้อมูล โทรคมนาคม และออปติคอลของเราช่วยให้ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่สะดวกและเพลิดเพลินผลิตภัณฑ์ของ Kyocera ที่หลากหลายช่วยให้เราได้เข้าถึงทุกภาคส่วนของสังคมและเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ

KYOCERA เป็นผู้นำการผลิตระดับโลกในด้านการผลิตเซรามิกขนาดเล็ก และให้บริการส่วนประกอบะผลิตภัณฑ์เซรามิก ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำที่ออกแบบเพื่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่อไปนี้

  • อุปกรณ์แปรรูปสารกึ่งตัวนำ/LCD
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การสื่อสารเคลื่อนที่
  • สิ่งแวดล้อม
  • ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
  • ชีวิต/วัฒนธรรม/เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก
  • ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก
  • ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก
  • ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก
  • ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
separate window KYOCERA Fine Ceramics (Asia-Pacific) (English)
   
 
ด้านบนของหน้า