THE NEW VALUE FRONTIER
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

Our Future, Together ก้าวไปสู่อนาคตกับผู้คนทั่วโลก
Our Future, Together ก้าวไปสู่อนาคตกับผู้คนทั่วโลก

เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า เป็นไปได้ไหมที่จะแก้ปัญหาทางสังคมต่างๆ ในโลกใบนี้ด้วยพลังของเทคโนโลยี ที่มาของแนวคิดดังกล่าวอยู่ในปรัชญาของ Kyocera ที่ว่าด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาของมนุษยชาติและสังคม
ในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นสมาชิกของสังคมคนหนึ่ง เราจะรับมือกับความท้าทายในการแก้ปัญหาทางสังคมร่วมกับผู้คนทั่วโลก โดยใช้จุดแข็งของเรา เช่น เทคโนโลยีและโนว์ฮาวที่เราได้สั่งสมมาจนถึงทุกวันนี้