THE NEW VALUE FRONTIER
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ
  3. ธุรกิจของ Kyocera Group
  4. สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

สิ่งแวดล้อม/พลังงาน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนโดยใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับโลก

เราได้พัฒนา จัดหา และดูแลบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์มากว่าครึ่งศตวรรษด้วยแนวคิดที่จะ "สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและผู้คนบนโลกใบนี้ผ่านการใช้พลังงานสะอาดอย่างแพร่หลาย" นอกจากการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว เราได้พัฒนาธุรกิจให้บริการพลังงานไฟฟ้าด้วย โดยจะมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้และการสร้างสังคมที่ปราศจากคาร์บอนให้เกิดขึ้นจริง

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เป็นของบริษัทเอง

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงเพื่อพลังงานสะอาด

Kyocera พัฒนาโซลูชันแบตเตอรี่สามประเภทเพื่อสร้าง กักเก็บ และประหยัดพลังงานหมุนเวียน : แผงโซลาร์เซลล์, แบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าไว้เป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉิน และเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งประสิทธิภาพสูงที่ผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนหรือก๊าซธรรมชาติ และผลิตน้ำร้อนจากความร้อนที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า

เราต้องการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนให้เป็นจริง จึงทำการทดสอบเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานที่ภูมิภาค, บริษัทและโรงงานที่แตกต่างกันต้องเผชิญ แนวคิดของเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อคาดการณ์ทั้งความต้องการพลังงานจากผู้ใช้ในเชิงพาณิชย์และแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ช่วยให้อุปสงค์และอุปทานพลังงานสมดุลกันในแต่ละอาคารหรือในแต่ละพื้นที่

*SOFC: เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

เครื่องพิมพ์สิ่งทออิงค์เจ็ทเพื่อแฟชั่นที่ยั่งยืน

FOREARTH*1

การทำความสะอาดเครื่องจักรและกระบวนการอื่น ๆ ในการพิมพ์สิ่งทอและผ้าแบบดั้งเดิม*2 ก่อให้เกิดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมในปริมาณมหาศาล เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กินวงกว้างและกำลังขยายออกไปดังกล่าว เครื่องพิมพ์สิ่งทออิงค์เจ็ทของ Kyocera รุ่นใหม่ รุ่น FOREARTH มีแนวคิดแบบไม่ใช้น้ำซึ่งช่วยขจัดกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้น้ำในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น เช่น การปรับสภาพล่วงหน้า การทำความสะอาด และการนึ่ง เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย FOREARTH *1 "FOREEARTH" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ KYOCERA Corporation ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ *2 การพิมพ์ในที่นี้หมายถึงการพิมพ์ลวดลายบนผ้า

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ

ไฟ LED CERAPHIC®

ด้วยไฟ LED สีม่วงและสารเรืองแสง RGB ทำให้สร้างสรรค์เกิดเป็นสีต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นแสงถนอมสายตาที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ แสงระดับไฮคลาสที่ช่วยทำให้พื้นที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร มีความสว่างสดใสขึ้น

*"CERAPHIC" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Kyocera

มีดเซรามิกพร้อมด้ามจับที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ

ด้ามมีดทำจากวัสดุชีวภาพที่ได้จากอ้อยเพื่อลดการใช้น้ำมัน เรากำลังขยายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 100% และบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติก