THE NEW VALUE FRONTIER
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ
  3. ธุรกิจของ Kyocera Group
  4. การแพทย์/การดูแลสุขภาพ

การแพทย์/การดูแลสุขภาพ

เราได้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์และยกระดับ QOL ต่อไป

Kyocera พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และทันตกรรมสำหรับการเปลี่ยนข้อต่อกระดูกและฟันเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานทางกายภาพที่สูญเสียไป ตลอดจนอุปกรณ์และระบบเฉพาะที่ช่วยการดูแลทางการแพทย์ขั้นสูงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสุขภาพในชีวิตประจำวัน เราให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมเรื่องการดูแลทางการแพทย์เชิงป้องกันเพื่อยืดอายุขัยและปรับปรุงคุณภาพชีวิต (QOL)

ตรวจจับล่วงหน้าได้อย่างมั่นใจ

ระบบ AI ที่รองรับการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนไม่เพียงแต่ทำให้กระดูกหักเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดโรคอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงที่จะล้มป่วยหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล การตรวจพบและการรักษาแต่เนิ่นๆ มีความสำคัญต่อการรักษา QOL ของผู้ป่วยและช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

Kyocera กำลังดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวเพื่อตรวจหาโรคกระดูกพรุนในระยะเริ่มต้น ระบบของเราใช้ AI เพื่อประเมินความหนาแน่นของกระดูกจากการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ พัฒนาการตรวจวินิจฉัยล่วงหน้าและทำให้ผลการรักษาดีขึ้น

แนะนำผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการเข้าสู่วงการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อต่อเทียม

รากฟันเทียม

การปลูกถ่ายกระดูกและฟันของ Kyocera ได้รวมเอาวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์และเทคโนโลยีการรักษาพื้นผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานเซรามิกและโลหะให้ยาวนานด้วย

อุปกรณ์และส่วนประกอบคุณภาพสูงสำหรับการดูแลทางการแพทย์ขั้นสูง

อุปกรณ์วัดการแยกเซลล์และความเข้มข้น

อุปกรณ์นี้จะแยกเอาเซลล์เฉพาะออกจากเลือดและของเหลวในร่างกายอื่นๆโดยอัตโนมัติและทำการวัดความเข้มข้นของเซลล์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การลดแรงงานบุคลลากรทางการแพทย์ช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการทำงานวิเคราะห์ที่ยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้น

FA/ชุดออปติคัลทางการแพทย์

เรามีบริการชุดออปติคัลสำหรับการถ่ายภาพที่รวมเลนส์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เข้ากับแสงและกล้อง