THE NEW VALUE FRONTIER
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ
  3. ธุรกิจของ Kyocera Group
  4. ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม

Kyocera ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในด้านต่างๆ ที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบัน เราได้พัฒนาธุรกิจที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ และการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พร้อมทั้งขยายขอบเขตการใช้งานไปยังตลาดที่หลากหลาย

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วย AI x หุ่นยนต์

ระบบหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับระบบ AI

ระบบหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับระบบ AI

เราได้พัฒนาระบบที่ควบคุมหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานอัตโนมัติ โดยลดงานการเขียนโปรแกรม (การสั่งหุ่นยนต์ให้ทำงาน) ลงอย่างมาก โดยใช้เทคโนโลยี AI ที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะ
เราได้ส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานในสายการผลิต

ส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสู่ตลาดที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ไดโอด

ซ้าย : โมดูลเลเซอร์ไดโอด (Laser Diode Module)
ขวา : ไฟหน้ายานยนต์แบบเลเซอร์

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เลเซอร์ไดโอด GaN (แกลเลียมไนไตรด์) ที่มีประสิทธิภาพและพลังแสงสูง นอกจากแสงเลเซอร์และไฟหน้ารถยนต์แล้ว ยังคาดว่าจะนำไปใช้ในการสื่อสาร Li-Fi* การส่งสัญญาณด้วยแสงของแหล่งจ่ายไป การฆ่าเชื้อ ฯลฯ

*Li-Fi:เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายโดยใช้แสง เช่น แสงเลเซอร์ หรือ LED เป็นต้น

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ

การพัฒนาเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในแต่ละอุตสาหกรรม

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแบบครบวงจร เรามีผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาดที่หลากหลาย ตั้งแต่เครื่องมือตัดไปจนถึงเครื่องมือลมและเครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือตัด

เครื่องมือลมและเครื่องมือไฟฟ้า

ให้บริการที่สนับสนุนสังคมสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างรากฐานของพลังงานสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้บริการไอทีโซลูชั่นที่ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าแล้ว เรายังสร้างโครงสร้างพื้นฐานและบริหารด้านการสื่อสารและการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

ไอทีโซลูชั่น

ธุรกิจสื่อสาร/วิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อม

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เติมเต็มชีวิตประจำวัน

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงในด้านต่างๆ เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ Kyocera รวมถึงธุรกิจโรงแรมด้วยแนวคิด "การให้บริการด้วยรอยยิ้มจากใจ"

เครื่องประดับ

อุปกรณ์เครื่องครัวที่ทำด้วยเซรามิก

Hotel Kyocera (เมืองคิริชิมะ จังหวัดคาโกชิม่า)

Hotel Nikko Princess Kyoto (เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต)