THE NEW VALUE FRONTIER
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ
  3. ข้อมูลบริษัท
  4. ปรัชญาบริษัท ปรัชญาการบริหาร แนวคิดในการบริหาร

ปรัชญาบริษัท ปรัชญาการบริหาร แนวคิดในการบริหาร

ปรัชญาบริษัท

“นอบน้อมถ่อมตน รักเพื่อนมนุษย์” ถูกต้องโปร่งใสเสมอ ทำงานด้วยความนอบน้อมถ่อมตน เคารพในพระเจ้า มีใจรักเพื่อนมนุษย์ รักงาน รักบริษัท รักประเทศ

ปรัชญาการบริหาร

แสวงหาซึ่งความสุขทั้งทางวัตถุและจิตใจให้กับพนักงานทุกคน พร้อมกับมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าของสังคมและมนุษยชาติ

แนวคิดในการบริหาร

อยู่ร่วมกับสังคม อยู่ร่วมกับโลก อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
การอยู่ร่วมกัน (LIVING TOGETHER) เป็นพื้นฐานของกิจกรรมองค์กรทั้งหมด เพื่อความกลมเกลียวและปรองดองซึ่งกันและกัน

การบริหารโดยใช้ใจเป็นพื้นฐาน

Kyocera เริ่มต้นบริษัทจากโรงงานในเมืองเล็ก ๆ ที่ไม่มีทั้งผลงานไม่มีทั้งเงินทุนและสินเชื่อใดใด สิ่งที่สามารถพึ่งพาได้ ณ ตอนนั้นก็คือ เทคนิคที่มีอยู่เพียงน้อยนิดและความเชื่อใจของกันและกันในหมู่เพื่อนพ้องทั้ง 28 คนเท่านั้น
การบริหารจัดการของ Kyocera คือ ความเชื่อหรือศรัทธาในจิตใจของเพื่อนพ้องที่ทำงานร่วมกัน โดยที่แต่ละคนได้เพียรพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อพัฒนาองค์กร หรือ แม้แต่ผู้บริหารเองก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามในด้านความน่าเชื่อถือให้กับทุกคนได้ ทุกคนไม่ได้กระทำเพื่อความต้องการและผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการกระทำที่พนักงานทุกคนรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาทำงานในบริษัทนี้ และอยากจะให้บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น
มีคำกล่าวที่ว่า ใจคนเปลี่ยนง่าย ยากนักที่จะหยั่งถึง แต่หารู้ไม่ว่าในขณะเดียวกันก็มิอาจหาอะไรมาเทียบเท่าได้ถึงความแน่วแน่หนักแน่นของใจ และเพราะว่ามีความผูกพันของใจที่แข็งแกร่งนี้เป็นพื้นฐานนั่นเอง ถึงได้มีการพัฒนาและเติบโตของ Kyocera เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้ได้

ผู้ก่อตั้ง คาซูโอะ อินาโมริ