เราสร้างคุณค่าใหม่ๆ ผ่านการร่วมมือและผสานกำลังในระดับโลก

การปฏิบัติงานทั่วโลกของ Kyocera สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงวัสดุ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือข่าย และบริการที่ทันสมัย

ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเช่นนี้ช่วยให้ Kyocera สามารถผสานกระบวนการต่างๆ ในสายการผลิตที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาไปจนถึง การผลิต การขาย และโลจิสติกส์ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนี้ทำให้เกิดการผสานกำลังของทุกกลุ่มงาน จึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้งานที่ดี และเปี่ยมด้วยคุณค่า

ทีมจัดการสายการผลิตแต่ละสายทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาตลาดใหม่ๆ อย่างจริงจัง โดยการผสมผสานเทคโนโลยีของ Kyocera Group เพื่อติดตามแนวโน้มของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ให้ทัน พวกเราปฏิบัติงานด้วยหลักการ “ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก” ด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ผ่านทางความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า ในด้านราคา ด้านคุณภาพการบริการ และด้านการส่งมอบสินค้า

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรธุรกิจ

อุปกรณ์ , บริการ และอื่นๆ

ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และวัสดุสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

KYOCERA ประเทศไทย
  • FINE CERAMICS WORLD (Global)
  • ผู้ก่อตั้ง KYOCERA คุณคาซูโอะ อินาโมริ (Global)
  • ประวัติความเป็นมา KYOCERA (Global)
  • ผลิตภัณฑ์
  • เกี่ยวกับ KYOCERA
  • KYOCERA ประเทศไทย
© KYOCERA Corporation