ผลิตภัณฑ์

 
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค
 
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในครัวเรือน เครื่องครัวเซรามิก เครื่องเขียนเซรามิก
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรธุรกิจ
 
อุปกรณ์ , บริการ และอื่นๆ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และวัสดุสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป / ภาคอุตสาหกรรม ส่วนประกอบเซรามิกขนาดเล็ก เครื่องมือตัดเฉือนโลหะ
  อุปกรณ์ประมวลผลภาพเอกสาร (เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสาร)(KYOCERA Document Solutions Thailand) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   อุปกรณ์การพิมพ์  
  ระบบสารสนเทศและบริการโทรคมนาคม (KYOCERA Communication Systems) (English) ส่วนประกอบสารกึ่งตัวนำ   ส่วนประกอบยานยนต์  
  ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และทันตแพทย์ (Global) LCD / หน้าจอสัมผัส   วัสดุอินทรีย์ (Global)  
เลนส์ (Global)