THE NEW VALUE FRONTIER
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ
  3. ส่วนธุรกิจต่างๆ

ส่วนธุรกิจต่างๆ

ด้วยศักยภาพที่หลากหลายของเรา
กลุ่มเคียวเซร่าได้เพิ่มคุณค่าที่สูงขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์และบริการเสมอ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท Kyocera ซึ่งได้พัฒนาไปทั่วโลกในหลากหลายสาขาธุรกิจตั้งแต่วัสดุขั้นสูงส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรไปจนถึงเครือข่ายและบริการทางธุรกิจ