THE NEW VALUE FRONTIER
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับ
  3. ธุรกิจของ Kyocera Group
  4. การแพทย์/การดูแลสุขภาพ

การแพทย์/การดูแลสุขภาพ

เราได้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์และยกระดับ QOL ต่อไป

นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ข้อต่อเทียม รากฟันเทียมที่ช่วยฟื้นฟูการทำงานของร่ายกายที่สูญเสียไปแล้ว เรายังพัฒนาอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้สามารถดูแลสุขภาพในแต่ละวันสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการโซลูชั่นทางการแพทย์เชิงป้องกันโรคที่ช่วยยืดอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีให้ยาวนานยิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยในการยกระดับ QOL (Quality of Life) ของผู้คนบนโลกใบนี้

ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีการจัดเตรียมเซลล์เพื่อยืดอายุขัยให้มีสุขภาพดีขึ้น

การเข้าทำธุรกิจในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

PRP* เป็นการบำบัดทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟู ซึ่งเกล็ดเลือดเข้มข้นที่มีปัจจัยการเจริญเติบโตจากเลือดจะถูกฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อที่เป็นโรคหรือได้รับบาดเจ็บ เพื่อเร่งการรักษา Kyocera จึงได้พัฒนาระบบ Condensia™ ซึ่งเป็นชุดเตรียม PRP เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโซลูชันทางการแพทย์ PRP เราจะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ของเราในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีโรคประจำคัวต่าง ๆ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม * PRP: Platelet Rich Plasma

ตัวอย่างการบำบัดด้วย PRP (ระบบคอนเดนเซีย)

ภาพตัวอย่างการรักษาโดยการเตรียมเซลล์

แนะนำผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการเข้าสู่วงการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อเทียม

รากฟันเทียม

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ข้อต่อเทียม รากฟันเทียมที่พัฒนาโดยวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีเซรามิก รวมถึงโลหะต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดการพื้นผิวของวัสดุ

จัดหาชิ้นส่วนคุณภาพสูงที่ช่วยในการดูแลทางการแพทย์ขั้นสูง

โมดูลสำหรับการวัดการไหลด้วยแสง

ฉายเลเซอร์ไปยังของเหลวเพื่อวัดอัตราการไหลแบบไม่สัมผัสด้วยการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นสะท้อน คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการจัดการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด

FA/ชุดออปติคัลทางการแพทย์

เรามีบริการชุดออปติคัลสำหรับการถ่ายภาพที่รวมเลนส์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เข้ากับแสงและกล้อง